Movie about the best school in the world!

You must consent to third-party cookies to view this content.

You must consent to third-party cookies to view this content.
(Photo) Upplands VäsbyApple (Photo) Upplands Väsby
(Photo) Upplands Väsby(Photo) Upplands Väsby(Photo) Upplands Väsby

Internationella Engelska Skolan Upplands Väsby

En ny, trygg och ordnad F-9 skola på Smedbyvägen där lärare kan undervisa och elever lära, öppnar i augusti 2020. Skolan är en del av skolgruppen Internationella Engelska Skolan, med 37 skolor runt om Sverige.

Ansök idag

(Photo) Upplands Väsby(Photo) Upplands Väsby(Photo) Upplands Väsby

School Blog

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...